Správa katastra Košice – okolie

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Košice – okolie a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor.

Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

Tel.: 055 281 8241
Fax: 055 7297 626
E-mail: skks@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Košice-okolie)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra
JUDr. Oľga Ičová

Zoznam katastrálnych území v okrese Košice okolie.