Správa katastra Púchov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Púchov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor.

Kataster nehnuteľností Púchov, zodpovedný úrad správa katastra Púchov. Zoznam katastrálnych území v okrese Púchov.