Správa katastra Zlaté Moravce

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Zlaté Moravce a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor.

Sládkovičova č. 3, 953 01 Zlaté Moravce

Tel.: 037 281 9531
Fax: 037 642 1141
E-mail: skzm@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Zlaté Moravce)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Marek Illéš

Zoznam katastrálnych území v okrese Zlaté Moravce – evidované na Správe katastra Zlaté Moravce.