Správa katastra Svidník

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Svidník a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Svidník, katastrálny odbor.

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Tel.: 054 281 8845
Fax: 054 752 3640
E-mail: sksk@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Svidník)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
JUDr. Jana Brušková

Zoznam katastrálnych území v okrese Svidník.