Správa katastra Stropkov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Stropkov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Stropkov, katastrálny odbor.

Športová 2, 091 01 Stropkov

Tel.: 054 281 8824
Fax: 54 742 8452
E-mail: sksp@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Stropkov)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katasra:
JUDr. Ondrej Brendza

Zoznam katastrálnych území v okrese Stropkov.