Správa katastra Snina

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Snina a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Snina, katastrálny odbor.

Partizánska 1057, P.O.BOX 39, 069 01 Snina

Tel.: 057 281 8781
Fax: 057 762 1246
E-mail: sksv@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Snina)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Mgr. Ján Kormucík

Zoznam katastrálnych území v okrese Snina.