Výmera parcely

Sponzorované odkazy:

Výmera parcely je priemet (prenesenie) hraníc parcely do zobrazovacej roviny a určenie výmery tohoto priemetu. Výmera parcely sa zaokrúhľuje na celé metre štvorcové.