Katastrálna mapa na internete

Sponzorované odkazy:

Veľmi zaujímavou, avšak nie tak používanou funkciou katastrálneho portálu sú (internetové) katastrálne mapy. Bez toho, aby ste museli ísť na kataster, môžete si zobraziť katastrálne mapy priamo vo Vašom počítači

Aktualizácia: v novembri 2015 bol spustený portál ESKN, ktorý prináša pohodlnejší prístup k údajom katastra.

Ukážka katastrálnej mapy z katasterportálu:

Hrad Devín na katastrálnej mape

Katastrálna mapa – Hrad Devín, Bratislava

Katastrálna mapa sa zobrazuje iba v prehliadači Internet Explorer a vyžaduje inštaláciu ActiveX prvku Autodesk MapGuide. Používatelia iných prehliadačov alebo operačných môžu vyskúšať oficiálne nepodporovaný postup vyžadujúci inštaláciu ďalších samostatných programov.

Ak nebude fungovať priamy odkaz, na hlavnej stránke katasterportál-u kliknite na odkaz „Zobrazenie mapy“ ako je ukázané na obrázku:

Voľba katastrálnej mapy na katasterportal.sk

Postup inštalácie katastrálnej mapy

 1. Otvorte katastrálne mapy v hornej časti stránky sa zobrazí text „Automatické otvárané okno bolo zablokované…„, alebo „Tento server vyžaduje …„, prípadne iný podobný text.
  1. ActiveX vysúvacia lišta
 2. Kliknite na text a z ponuky vyberte Nainštalovať ovládací prvok ActiveX, v novších verziách Internet Exploreru Doplnok vypnutýSpustiť ovládací prvok ActiveX
 3. Zobrazí sa okno s ponukou inštalácie, kliknite na Inštalovať
 4. Autodesk MapGuide sa nainštaluje a po skončení by sa mala zobraziť mapa Slovenska

Zobrazenie parcely v katastrálnej mape

Po načítaní stránky sa zobrazí mapa SR

Zobrazenie celého Slovenska

Kliknutím do mapy alebo výberom z ľavého menu zobrazíte na mape kraj

Zobrazenie kraja na katastrálnej mape

Po ďalšom priblížení okres

Okres s hranicami katastrálnych území a farebne rozlíšenou kvalitou katastrálnych máp

Tu uvidíte farebne rozlíšené v akej kvalite je pre dané katastrálne územie spracovaná katastrálna mapa (legenda je na konci článku).

 

Z pravého menu vyberte katastrálne územie (na obrázku katastrálne územie Opatová v okrese Trenčín)

Hľadanie parcely na katastrálnej mape

V pravom menu sa ukáže možnosť hľadania parciel na katastrálnej mape (treba zadať číslo parcely a ak existuje, tak aj podlomenie parcely (to je to číslo za lomítkom))

Hľadanie pre parcelu číslo 100 (bez podlomenia) ukáže, že existuje parcela 100 KN a 100 UO, čiže parcela 100 registra C (KN) a parcela 100 registra E (UO). Kliknutím na parcelu ju zobrazíte na katastrálnej mape.

Zobrazenie parcely určeného operátu č. 100 (UO)

Keď podržíte dlhšie myš nad zobrazenou parcelou, ukáže sa bublina s číslom parcely, výmerou, druhom pozemku a listom vlastníctva na ktorom je zapísaná.

číslo parcely, výmera parcely, druh pozemku, číslo LV na ktorom je parcela evidovaná

Ďalšie možnosti katastrálnej mapy

V hornej časti stránky (nad zobrazenou mapou) sa zobrazuje panel nástrojov

Dostupné nástroje na manipuláciu s katastrálnou mapou

 • ruka – posúvanie katastrálnej mapy
 • lupa +/- priblíženie, vzdialenie pohľadu
 • lupa x/späť – zobrazenie celej SR, vrátenie pohľadu späť
 • malá lupa – vybranie zvoleného objektu (kraj, okres, katastrálne územie)
 • kružidlo – meranie vzdialeností na mape
 • tlačiareň – vytlačí katastrálnu mapu
 • nápoveda
 • legenda značiek
 • zmena mierky katastrálnej mapy

Meranie vzdialeností v katastrálnej mape

Kliknutím na ikonu kružidla v paneli nástrojov aktivujete merač vzdialeností

Ukážka merania vzdialeností na katastrálnej mape

Prvým klikom určíte bod od ktorého meriate, druhým klikom odmeriate vzdialenosť. Merač umožňuje sčítavanie vzdialeností.

Katastrálna mapa v mierkach

Katastrálna mapa umožňuje zobrazenie v bežne používaných katastrálnych mierkach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (od nadetailnejšej po najvzdialenejšiu) a v siahových mierkach 1:1440 a 1:2880 (v týchto mierkach sa robili mapy určeného operátu)

Legenda katastrálnej mapy

Kvalita katastrálnej mapy

cervena vektorová katastrálna mapa v celom k.ú.
cervena mriezka vektorová katastrálna mapa extravilán
cervene dlazdice vektorová katastrálna mapa intravilán
zelena vektorová katastrálna mapa a mapa určeného operátu
modra VKM a UO len extravilán
VKM nie je spracovaná
zelena mriezka VKM celé územie + UO extravilán
modra mriezka VKM extravilán + UO celé územie
hneda VKM a UO len intravilán
hneda mriezka VKM intravilán + UO celé územie

Upozorňujeme, že internetová katastrálna mapa slúži len na infromačné účely, úradne potvrdenú snímku katastrálnej mapy si môžete vyžiadať na príslušnej (podľa okresu) správe katastra.

Katasterportál umožňuje okrem prehliadania katastrálnej mapy zobrazovať aj informácie o vlastníkoch a nehnuteľnostiach.