Portál ESKN

Sponzorované odkazy:

Úrad geodézie kartografie a katastra spustil Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Vyhľadávanie v portáli ESKN
Portál ESKN

Nový portál umožňuje pohodlnejšie vyhľadávanie v údajoch katastra, na rozdiel od katasterportálu bez odpisovania kódov alebo časových obmedzení. Zároveň mapové údaje používajú štandardné webové technológie, bez inštalovania zásuvných modulov, takže katastrálnu mapu môžete prehliadať na všetkých moderných prehliadačoch, vrátane tabletov a smartfónov.

Portál ESKN Detail o nehnuteľnosti
Detail o nehnuteľnosti

Portál ESKN umožňuje jednoducho zobraziť prehliadanú parcelu na katastrálnej mape a naopak, z katastrálnej mapy je možné rýchlo zobraziť podrobné informácie o parcele.

Portál ESKN - výpis z LV s plombou
Popis plomby na výpise z LV na portáli ESKN

Portál ESKN nájdete na adrese: https://kataster.skgeodesy.sk/

Podrobná Používateľská príručka portálu ESKN.

Zoznam funkcií: