Pozemkový kataster

Sponzorované odkazy:

Pozemkový kataster je geometrické zobrazenie, súpis a popis pozemkov v Československej republike vykonávané podľa zákona 177/1927 Sb.