List vlastníctva na pošte

Sponzorované odkazy:

V najbližších dňoch by mala Slovenská pošta, a.s. začať vydávať výpisy z listu vlastníctva na svojich pracoviskách Integrovaných obslužných miest e.SO.

Podľa dohody o spolupráci, ktorú Slovenská pošta, a.s. uzavrela s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave, by mala pilotná prevádzka začať už 11.11.2013.

Pre pilotnú prevádzku boli vybrané pracoviská pošty: Banská Bystrica 8, Bratislava 4, Bratislava 216, Komárno 1, Košice 19, Liptovský Mikuláš 1, Lučenec1, Nitra 3, Poprad 2, Prešov 10, Trenčín 1, Žilina 2, pričom orgány štátnej správy na úseku katastra budú dohodnuté dodatočne. Túto službu v súčasnosti poskytuje viac než stovka pôšt po celom Slovensku. Zoznam nájdete v odkaze na konci stránky.

Výpis z listu vlastníctva nebude vyhotovený na počkanie, ale Slovenská pošta príjme objednávku, vyberie zálohu za správny poplatok, poplatok za poskytnutie služby a prípadne aj poštovné, ak chce žiadateľ zaslať výpis poštou. Požiadavka sa zašle na príslušný katastrálny odbor, kde poverený zamestnanec skontroluje, či je možné výpis vyhotoviť a pokiaľ áno, v elektronickej podobe ho zašle Slovenskej pošta, ktorá ho vytlačí, osvedčí a odovzdá alebo zašle žiadateľovi.

Katastrálny odbor by mal žiadosť vybaviť v lehote 24-48 hodín počas pracovných dní.

V prípadoch, kedy zo zákonných dôvodov nebude možné vyhotoviť výpis, Slovenská pošta žiadateľovi vráti zálohu za správny poplatok, avšak poplatok za samotnú službu a prípadne poštovné sa nemajú vracať.

Ďalšie informácie:
Dohoda o spolupráci (pdf)
e.so – elektronické služby štátu na pošte