Uľahčenie platenia na katastrálnych odboroch

Sponzorované odkazy:

Po novom už nebude potrebné kupovať kolky na pošte, ale kúpite ich priamo na katastrálnych odboroch, kontaktných centrách a iných úradoch.

Slovenská pošta na jednotlivé úrady postupne inštaluje kiosky, ktoré umožnia platiť správne poplatky elektronických kolkov (e-kolky) a postupne by mali nahradiť klasické kolkový známky, ktoré môžete kúpiť len na pošte.

Výhodou elektronických kolkov je, že už nebudete musieť chodiť na poštu, ale správny poplatok zaplatíte v hotovosti alebo kartou cez kiosk priamo na úrade, pričom miesto kolku dostanete potvrdenie o úhrade poplatku.
Elektronické kolky do určitej miery rešpektujú oddelenie platby od správneho poplatku, ako pri klasických kolkových známkach, takže si ho môžete kúpiť vopred, pred podaním návrhu na vklad alebo pred vyžiadaním výpisu z listu vlastníctva.

Nevýhodou však je, že elektronický kolok môžete v súčasnosti kúpiť len pre vybraný úkon a vybraný úrad (tj. e-kolok platíte napríklad za výpis z listu vlastníctva na úrade v Bratislave a použiť ho môžete len pre výpis z listu vlastníctva na úrade v Bratislave; nemôžete ho použiť pre vyhotovenie kópie listiny na úrade v Košiciach). Nevýhodou je tiež obmedzená časová platnosť e-kolku na 30 dní. Prípadný nevyužitý e-kolok však bude možné vymeniť v kiosku za iný e-kolok alebo vrátiť na pošte.
Napriek tomu, že funkčný systém predpokladá pripojenie úradu na príslušné informačné systémy, v prípade výpadku by malo byť zabezpečené fungovanie a ochrana pred zneužitím kontrolou identifikačných údajov platiteľa-občana.

Táto zmena súvisí so zákonom 381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach e-kolky, kde je dostupný aj zoznam pripojených úradov a tiež na portáli slovensko.sk.