Katastrálny úrad v Bratislave

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prevzali príslušné katastrálne odbory v Bratislavskom kraji.

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Bratislave a jeho právomoci prevzala Správa katastra hlavného mesta Bratislava.

Ružová dolina č. 27, 821 03 Bratislava

Tel.: 02 2081 6501
Fax: 02 4488 9995
E-mail: kuba@skgeodesy.sk

Katastrálny úrad Bratislava – Úradné hodiny:
Podateľňa:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok 8:00 – 14:00

Pre verejnosť:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Prednosta katastrálneho úradu
Ing. Michal Valluš

Katastrálny úrad v Bratislave na mape

GPS súradnice: 48.15739 N 17.17204 E alebo 48° 9′ 26.6034″ N 17° 10′ 19.3434″ E

Katastrálny úrad Bratislava – príslušné úrady katastra nehnuteľností:
Správa katastra nehnuteľností Bratislava
Správa katastra nehnuteľností Malacky
Správa katastra nehnuteľností Pezinok
Správa katastra nehnuteľností Senec