Správa katastra Kežmarok

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Kežmarok a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor.

Baštová 16/A, P.O.BOX 36, 060 01, Kežmarok

Tel.: 052 281 8641
Fax: 052 452 4994
E-mail: skkk@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Kežmarok)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katasra:
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Zoznam katastrálnych území v okrese Kežmarok.