Sticky: Indikátor vývoja realitného trhu 2010 a 2011

Sponzorované odkazy:

Vývoj realitného trhu v roku 2010 a 2011 podľa počtu prijatých návrhov na vklad.

Údaje pre rok 2012 nájdete v článku Indikátor vývoja realitného trhu 2012.

Práva k nehnuteľnostiam menené na základe zmlúv sa do katastra nehnuteľností zapisujú vkladom. Podľa počtu prijatých návrhov na vklad je možné odhadovať ochotu vlastníkov meniť práva k svojim nehnuteľnostiam, či už predajom, darovaním alebo zriadením záložného práva (kvôli hypotekárnemu úveru) a ďalšími zmluvami.

Graf zobrazuje počty prijatých návrhov na vklad v posledný pracovný deň v mesiaci pre okresy:

  • Bratislava
  • B. Bystrica
  • Košice
  • Nitra
  • Prešov
  • Trenčín
  • Trnava
  • Žilina

Štatistika doručených návrhov na vklad - pre zväčšenie kliknite
Po kliknutí na graf sa zobrazí jeho väčšia verzia. Aktualizované k 30.11.2011

Podobným spôsobom sme spracovali aj grafy v článku Indikátory vývoja realitného trhu 2002-2009 podľa katastra nehnuteľností.