Indikátor vývoja realitného trhu 2012

Sponzorované odkazy:

Vývoj realitného trhu v roku 2012 podľa počtu prijatých návrhov na vklad.

Práva k nehnuteľnostiam menené na základe zmlúv sa do katastra nehnuteľností zapisujú vkladom. Podľa počtu prijatých návrhov na vklad je možné odhadovať ochotu vlastníkov meniť práva k svojim nehnuteľnostiam, či už predajom, darovaním alebo zriadením záložného práva (kvôli hypotekárnemu úveru) a ďalšími zmluvami.

Graf zobrazuje počty prijatých návrhov na vklad v posledný pracovný deň v mesiaci pre okresy (kliknutím zväčšíte a zobrazíte aktuálne údaje):

  • B. Bystrica
  • Košice
  • Nitra
  • Prešov
  • Trenčín
  • Trnava
  • Žilina

Prijaté návrhy na vklad na Slovensku 2012
(údaje k 28.9.2012)

Graf zobrazuje počty prijatých návrhov na vklad v posledný pracovný deň v mesiaci pre hlavné mesto Bratislava (kliknutím zväčšíte a zobrazíte aktuálne údaje):
Prijaté návrhy na vklad v hlavnom meste Bratislava v roku 2012
(údaje k 28.9.2012)

Pre porovnanie si môžete pozrieť článok Indikátor vývoja realitného trhu 2010 a 2011.