Zbierka listín

Sponzorované odkazy:

Zbierka listín obsahuje písomné vyhotovenia zmlúv a iných listín zapísaných do katastra nehnuteľností.

Prístup k uloženým listinám majú len terajší alebo predchádzajúci vlastníci (a potom ďalšie zo zákona určené oprávnené osoby)