Správa katastra Nové Zámky

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Nové Zámky a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor.

SNP 3, 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 281 9341
Fax: 035 640 0878
E-mail: sknz@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Nové Zámky)

Úradné hodiny
Pre verejnosť:
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ správy katastra
Ing. Renáta Petrušková

Zoznam katastrálnych území v okrese Nové Zámky evidované na Správe katastra Nové Zámky.