Okres Nové Zámky – Správa katastra Nové Zámky

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Nové Zámky, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Andovce
Andovce

Bajtava
Bajtava

Bánov
Bánov
Malá Kesa

Bardoňovo
Bardoňovo

Belá
Belá

Bešeňov
Bešeňov

Bíňa
Bíňa

Branovo
Branovo

Bruty
Bruty

Chľaba
Chľaba

Čechy
Čechy

Černík
Černík

Dedinka
Dedinka

Dolný Ohaj
Dolný Ohaj

Dubník
Dubník
Mikulášov Dvor
Veľká tabuľa

Dvory nad Žitavou
Dvory nad Žitavou

Gbelce
Gbelce

Hul
Hul

Jasová
Jasová

Jatov
Jatov

Kamenica nad Hronom
Kamenica nad Hronom

Kamenín
Kamenín

Kamenný most
Kamenný most

Kmeťovo
Kmeťovo

Kolta
Kolta

Komjatice
Komjatice

Komoča
Komoča

Leľa
Leľa

Lipová
Mlynský Sek
Ondrochov

Ľubá
Ľubá

Malá nad Hronom
Malá nad Hronom

Malé Kosihy
Malé Kosihy

Maňa
Malá Maňa
Veľká Maňa

Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou

Mojzesovo
Mojzesovo

Mužla
Mužla

Nána
Nána

Nová Vieska
Nová Vieska

Obid
Obid

Palárikovo
Palárikovo

Pavlová
Pavlová

Podhájska
Belek
Svätuša

Pozba
Pozba

Radava
Radava

Rastislavice
Rastislavice

Rúbaň
Rúbaň

Salka
Horný chotár
Salka

Semerovo
Semerovo

Siknička
Siknička

Strekov
Strekov

Svodín
Maďarský Svodín
Nemecký Svodín

Šarkan
Diva
Šarkan

Štúrovo
Štúrovo

Šurany
Kostolný Sek
Nitriansky Hriadok
Šurany

Trávnica
Trávnica

Tvrdošovce
Tvrdošovce

Úľany nad Žitavou
Úľany nad Žitavou

Veľké Lovce
Veľké Lovce

Veľký Kýr
Malý Kýr
Veľký Kýr

Vlkas
Vlkas

Zemné
Zemné