Správa katastra Levice

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Levice a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Levice, katastrálny odbor.

Terézie Vansovej č. 4, 934 01 Levice

Tel.: 036 281 9461
Fax: 036 631 2412
E-mail: sklv@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Levice)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
JUDr. Beáta Majoránová

Správa katastra Levice – zoznam katastrálnych území v okrese Levice.