Správa katastra Komárno

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Komárno a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor.

Platanová alej 7, 945 01 Komárno

Tel.: 035 281 9421
Fax: 035 770 4421
E-mail: skkn@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Komárno)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Jana Némethová

Zoznam katastrálnych území v okrese Komárno evidované na Správe katastra Komárno.