Správa katastra Medzilaborce

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Medzilaborce a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Medzilaborce, katastrálny odbor.

Dobrianskeho 89, P.O.BOX 41, 068 01 Medzilaborce

Tel.: 057 281 8682
Fax: 057 732 1790
E-mail: skml@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Medzilaborce)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Mgr. Jana Repovská

Zoznam katastrálnych území v okrese Medzilaborce.