Okres Medzilaborce – Správa katastra Medzilaborce

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Medzilaborce, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Brestov nad Laborcom
Brestov nad Laborcom

Čabalovce
Čabalovce

Čabiny
Čabiny

Čertižné
Čertižné

Habura
Habura

Kalinov
Kalinov

Krásny Brod
Krásny Brod

Medzilaborce
Borov
Medzilaborce
Vydraň

Ňagov
Ňagov

Oľka
Krivá Oľka
Nižná Oľka

Oľšnikov
Oľšnikov

Palota
Palota

Radvaň nad Laborcom
Radvaň nad Laborcom

Repejov
Repejov

Rokytovce
Rokytovce

Roškovce
Roškovce

Sukov
Sukov

Svetlice
Svetlice

Valentovce
Valentovce

Volica
Volica

Výrava
Výrava

Zbojné
Zbojné

Zbudská Belá
Zbudská Belá