Bratislavský kraj – katastrálne odbory

Sponzorované odkazy:

Katastrálne odbory (bývalé správy katastra) v Bratislavskom kraji

OÚ Bratislava, katastrálny odbor:
Kontakty, katastrálne územia

OÚ Malacky, katastrálny odbor:
Kontakty, katastrálne územia

OÚ Pezinok, katastrálny odbor:
Kontakty, katastrálne územia

OÚ Senec, katastrálny odbor:
Kontakty, katastrálne územia