Košický kraj – katastrálne odbory

Sponzorované odkazy:

Katastrálne odbory (bývalé správy katastra) v Košickom kraji

Gelnica:
Kontakty, katastrálne územia

Košice:
Kontakty, katastrálne územia

Košice-okolie:
Kontakty, katastrálne územia

Michalovce:
Kontakty, katastrálne územia

Michalovce, Pracovisko Veľké Kapušany:
Kontakty, katastrálne územia

Rožňava:
Kontakty, katastrálne územia

Sobrance:
Kontakty, katastrálne územia

Spišská Nová Ves:
Kontakty, katastrálne územia

Trebišov:
Kontakty, katastrálne územia

Trebišov, Pracovisko Kráľovský Chlmec:
Kontakty, katastrálne územia