Okres Bratislava – Správa katastra Bratislava

Sponzorované odkazy:

Zoznam katastrálnych území evidovaných na OÚ Bratislava, katastrálny odbor

Mapa katastrálnych území v Bratislave:

Mapa katastrálny území evidovaných na Správe katastra hlavného mesta Bratislava

Návod na katastrálne mapy online.

Okres a katastrálne územie

Bratislava I
Staré mesto

Bratislava II
Ružinov
Vrakuňa
Podunajské Biskupice

Bratislava III
Nové Mesto
Rača
Vajnory

Bratislava IV
Karlova Ves
Dúbravka
Lamač
Devín
Devínska Nová Ves
Záhorská Bystrica

Bratislava V
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čuňovo

Kataster nehnuteľností Bratislava, zodpovedný úrad Správa katastra hlavného mesta Bratislava.