Kataster nehnuteľností

Ak máte otázky, môžete ich napísať na diskusné fórum. Písať môžete aj bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať alebo zadávať svoj email.

Kontakty na katastrálne odbory (bývalé správy katastra):

Banskobystrický kraj Prešovský kraj
Bratislavský kraj Trenčiansky kraj
Košický kraj Trnavský kraj
Nitriansky kraj Žilinský kraj

Kataster nehnuteľností je grafické určenie (katastrálna mapa), súpis a popis nehnuteľností (list vlastníctva). V katastri sa evidujú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, záložné práva a ďalšie práva k nehnuteľnostiam. Kataster eviduje nehnuteľnosti podľa katastrálnych území.

Všetky informácie z katastra nehnuteľností spravuje príslušný katastrálny odbor v okresnom meste a za ich činnosť zodpovedá príslušný katastrálny odbor v krajskom meste.Najvyšším úradom rezortu katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra v Bratislave.

Právna úprava katastra nehnuteľností je obsiahnutá v zákone 162/1995 o katastri nehnuteľností, vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra č. 461/2009 a v ďalších zákonoch a právnych normách a v technických predpisoch vydávaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.

Pokiaľ potrebujete objasniť niektorý z odborných pojmov, navštívte slovník katastra, prípadne kategóriu Články.