Archív kategorií: .Články

Články katastra nehnuteľností

Pozemková kniha neručí za výmery

V praxi je možné často krát sa stretnúť s vetou, že pozemková kniha neručí za výmery. Táto vychádza nielen z praxe, kedy výmery v starších operátoch boli z dôvodu technologických postupov nepresné, ale aj z legislatívy. A práve na legislatívne zdôvodnenie sa pozrieme detailnejšie.

Pokračovať v čítaní

Zákon o správnych poplatkoch – kataster nehnuteľností

Správne poplatky nie je možné uhradiť v hotovosti. Najjednoduchšie riešenie je platba kolkami, ktoré môžete kúpiť na niektorých okresných úradoch, katastrálnych odboroch v automatoch na elektronické kolky alebo na pošte. Ďalšou možnosťou je platba bankovým prevodom.

Do pozornosti dávame bezplatnú internetovú stránku s informatívnymi údajmi z katastra nehnuteľností katasterportal.sk a tiež možnosť podať s návrhom na vklad aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, pri ktorom ušetríte na poplatku za návrh na vklad.

Od 1.10.2012 platí novela zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Nižšie uvádzame poplatky platné od 1.10.2012, ktoré sa dotýkajú katastra nehnuteľností.

Pokračovať v čítaní

Spisové značky bývalého štátneho notárstva – registrácie zmlúv

Do 31.12.1992 sa miesto vkladového konania vykonávala registrácia na bývalom štátnom notárstve. Jednotlivé druhý zmlúv boli rozdelené do viacerých kategórií s odlišnými spisovými značkami a v katastri nehnuteľností sú často uvedené len tieto značky bez doplnenia, o aký konkrétny druh zmluvy sa jednalo.
Pokračovať v čítaní