Okres Topoľčany – Správa katastra Topoľčany

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Topoľčany, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Ardanovce
Ardanovce

Belince
Belince

Biskupová
Biskupová

Blesovce
Blesovce

Bojná
Bojná
Malé Dvorany

Chrabrany
Chrabrany

Čeľadince
Čeľadince

Čermany
Čermany

Dvorany nad Nitrou
Dvorany nad Nitrou

Hajná Nová Ves
Hajná Nová Ves

Horné Chlebany
Horné Chlebany

Horné Obdokovce
Horné Obdokovce
Obsolovce

Horné Štitáre
Horné Štitáre

Hrušovany
Hrušovany

Jacovce
Jacovce

Kamanová
Kamanová

Koniarovce
Koniarovce

Kovarce
Kovarce

Krnča
Krnča

Krtovce
Krtovce

Krušovce
Dolné Chlebany
Krušovce

Kuzmice
Kuzmice

Lipovník
Lipovník

Ludanice
Ludanice
Mýtna Nová Ves

Lužany
Lužany

Malé Ripňany
Malé Ripňany

Nemčice
Nemčice

Nemečky
Nemečky

Nitrianska Blatnica
Nitrianska Blatnica

Nitrianska Streda
Nitrianska Streda

Norovce
Norovce

Oponice
Oponice

Orešany
Orešany

Podhradie
Podhradie

Prašice
Prašice

Práznovce
Práznovce

Preseľany
Preseľany

Radošina
Bzince
Radošina

Rajčany
Rajčany

Solčany
Solčany

Solčianky
Solčianky

Súlovce
Súlovce

Svrbice
Svrbice

Šalgovce
Šalgovce

Tesáre
Tesáre

Topoľčany
Malé Bedzany
Topoľčany
Veľké Bedzany

Tovarníky
Tovarníky

Tvrdomestice
Tvrdomestice

Urmince
Urmince

Veľké Dvorany
Veľké Dvorany

Veľké Ripňany
Behynce
Veľké Ripňany

Velušovce
Velušovce

Vozokany
Vozokany

Závada
Závada