Okres Banská Štiavnica – Správa katastra Banská Štiavnica

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Banská Štiavnica, katastrálny odbor.

Obec a katastrálne územie

Baďan
Baďan
Klastava

Banská Belá
Banská Belá

Banská Štiavnica
Banky
Banská Štiavnica

Banský Studenec
Banský Studenec

Beluj
Beluj

Dekýš
Dekýš

Ilija
Ilija

Kozelník
Kozelník

Močiar
Močiar

Počúvadlo
Počúvadlo

Podhorie
Teplá
Žakýl

Prenčov
Prenčov

Svätý Anton
Svätý Anton

Štiavnické Bane
Štiavnické Bane

Vysoká
Vysoká