Okres Humenné – Správa katastra Humenné

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Humenné, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Adidovce
Adidovce

Baškovce
Baškovce

Brekov
Brekov

Brestov
Brestov

Chlmec
Chlmec

Černina
Černina

Dedačov
Dedačov

Gruzovce
Gruzovce

Hankovce
Hankovce

Hažín nad Cirochou
Hažín nad Cirochou

Hrabovec nad Laborcom
Hrabovec nad Laborcom

Hrubov
Hrubov

Hudcovce
Hudcovce

Humenné
Humenné

Jabloň
Jabloň

Jankovce
Jankovce

Jasenov
Jasenov

Kamenica nad Cirochou
Kamenica nad Cirochou

Kamienka
Kamienka

Karná
Karná

Kochanovce
Kochanovce nad Laborcom

Košarovce
Košarovce

Koškovce
Koškovce

Lackovce
Lackovce

Lieskovec
Lieskovec

Ľubiša
Ľubiša

Lukáčovce
Lukáčovce

Maškovce
Maškovce

Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou

Myslina
Myslina

Nechválova Polianka
Nechválova Polianka

Nižná Jablonka
Nižná Jablonka

Nižná Sitnica
Nižná Sitnica

Nižné Ladičkovce
Nižní Ladičkovce

Ohradzany
Ohradzany

Pakostov
Pakostov

Papín
Papín

Porúbka
Porúbka

Prituľany
Prituľany

Ptičie
Ptičie

Rohožník
Rohožník

Rokytov pri Humennom
Humenský Rokytov
Zbudský Rokytov

Rovné
Rovné

Ruská Kajňa
Ruská Kajňa

Ruská Poruba
Ruská Poruba

Slovenská Volová
Slovenská Volová

Slovenské Krivé
Slovenské Krivé

Sopkovce
Sopkovce

Topoľovka
Topoľovka

Turcovce
Turcovce

Udavské
Udavské

Valaškovce (vojenský obvod)
Valaškovce-Juh
Valaškovce-Sever
ValaškovceStred

Veľopolie
Veľopolie

Víťazovce
Víťazovce

Vyšná Jablonka
Vyšná Jablonka

Vyšná Sitnica
Vyšná Sitnica

Vyšné Ladičkovce
Vyšné Ladičkovce

Vyšný Hrušov
Vyšný Hrušov

Závada
Závada

Závadka
Závadka

Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé

Zubné
Zubné