Parcela

Sponzorované odkazy:

Parcela je „pozemok“ s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

Parcely registra C

Parcely registra E