Vyhláška 206/1928 Sb. platná od 31.12.1928 do 1.1.1950

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 206/1928 Sb. platná od 31.12.1928 do 1.1.1950

Vyhláška ministerstva financí ze dne 28. prosince 1928 o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací nebo autentifikační.

Podle § 1, odst. 3., a podle § 103, odst. 3., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), vyhlašuje se:

a) Pokud jde o obnovování pozemkového katastru (§ 28, odst. 2., katastrálního zákona) katastrálním novým měřením na podkladě československé jednotné sítě trigonometrických bodů, rozšiřuje se působnost:
katastrálního měřického úřadu v Praze na obnovy katastrálních měřických úřadů v zemi České;
katastrálního měřického úřadu v Brně na obvody katastrálních měřických úřadů na Moravě;
katastrálního měřického úřadu v Opavě na obvody katastrálních měřických úřadů ve Slezsku;
katastrálního měřického úřadu v Bratislavě na obnovy katastrálních měřických úřadů v zemi Slovenské;
katastrálního měřického úřadu v Užhorodě na obnovy katastrálních měřických úřadů v zemi Podkarpatoruské.

b) Pokud jde o katastrální práce vceňovací a vtřiďovací po provedeném katastrálním původním měření, reambulaci, komasaci a pod. nebo při trvalé místní změně jakostní třídy, dále pokud jde o práce autentifikační při komasacích a pod. nebo při přejímání výsledků měřických prací provedených jinými úřady nebo orgány po způsobu katastrálního nového měření (bod a), rozšiřuje se působnost:
katastrálního měřického úřadu v Praze na obvody katastrálních měřických úřadů v zemi České;
katastrálního měřického úřadu v Brně na obvody katastrálních měřických úřadů v zemi Moravskoslezské;
katastrálního měřického úřadu v Bratislavě na obvody katastrálních měřických úřadů v zemi Slovenské a
katastrálního měřického úřadu v Užhorodě na obvody katastrálních měřických úřadů v zemi Podkarpatoruské.

Působnost v bodech a) a b) této vyhlášky stanovenou vykonávají jmenované katastrální měřické úřady svými odděleními, a to:
obnovování pozemkového katastru oddělením pro nové měření,
katastrální práce vceňovací a vtřiďovací oddělením vceňovacím a
katastrální práce autentifikační oddělením autentifikačním.

Ostatní své agendy vykonávají katastrální měřické úřady v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě svým oddělením pro vedení pozemkového katastru.
Dočasnými sídly inspektorátů katastrálního vyměřování v zemi Slovenské jsou: Bratislava, Trenčín a Košice.

Dr. Vlasák v. r.