Okres Nitra – Správa katastra Nitra

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Nitra, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Nitra
Dolné Krškany
Dražovce
Nitra
Horné Krškany
Párovské Háje
Kynek
Mlynárce
Zobor
Chrenová
Mikov dvor
Veľké Janíkovce

Vráble
Dyčka
Horný Ohaj
Vráble

Alekšince
Alekšince

Báb
Malý Báb
Veľký Báb

Babindol
Babindol

Bádice
Bádice

Branč
Branč

Branč
Veľká Ves

Cabaj-Čápor
Cabaj
Čápor

Čab
Čab

Čakajovce
Čakajovce

Čechynce
Čechynce

Čeľadice
Čeľadice

Čifáre
Čifáre

Dolné Lefantovce
Dolné Lefantovce

Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce

Golianovo
Golianovo

Horné Lefantovce
Horné Lefantovce

Hosťová
Hosťová

Hruboňovo
Suľany

Hruboňovo
Výčapky

Ivanka pri Nitre
Ivanka pri Nitre

Jarok
Jarok

Jelenec
Jelenec

Jelšovce
Jelšovce

Kapince
Kapince

Klasov
Klasov

Kolíňany
Kolíňany

Lehota
Lehota

Lúčnica nad Žitavou
Martinová
Vajka nad Žitavou

Ľudovítová
Ľudovítová

Lukáčovce
Lukáčovce

Lužianky
Lužianky

Malé Chyndice
Malé Chyndice

Malé Zálužie
Malé Zálužie

Malý Cetín
Malý Cetín

Malý Lapáš
Malý Lapáš

Melek
Melek

Mojmírovce
Mojmírovce

Nitrianske Hrnčiarovce
Nitrianske Hrnčiarovce

Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Nové Sady
Nové Sady
Sila

Paňa

Paňa

Podhorany
Mechenice

Podhorany
Sokolníky

Pohranice
Pohranice

Poľný Kesov
Poľný Kesov

Rišňovce
Rišňovce

Rumanová
Rumanová

Svätoplukovo
Svätoplukovo

Štefanovičová
Štefanovičová

Štitáre
Dolné Štitáre

Šurianky
Šurianky

Tajná
Tajná

Telince
Telince

Veľká Dolina
Veľká Dolina

Veľké Chyndice
Veľké Chyndice

Veľké Zálužie
Veľké Zálužie

Veľký Cetín
Veľký Cetín

Veľký Lapáš
Veľký Lapáš

Vinodol
Dolný Vinodol
Horný Vinodol

Výčapy-Opatovce
Výčapy-Opatovce

Zbehy
Andač
Zbehy

Žirany
Žirany

Žitavce
Žitavce