Správa katastra Stará Ľubovňa

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Stará Ľubovňa a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor.

Námestie gen. Štefánika 531, P.O.BOX 23, 064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: 052 281 8803
Fax: 052 432 3089
E-mail: sksl@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Stará Ľubovňa)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Štefan Pavlík

Zoznam katastrálnych území v okrese Stará Ľubovňa.