Správa katastra Levoča

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Levoča a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Levoča, katastrálny odbor.

Mäsiarska 14, 054 01 Levoča

Tel.: 053 281 8666
Fax: 053 451 0557
E-mail: skle@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Levoča)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Ing. Dušan Gallovič

Zoznam katastrálnych území v okrese Levoča.