Okres Dunajská Streda – Správa katastra Dunajská Streda

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Dunajská Streda, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územi

Báč
Báč

Baka
Baka

Baloň
Baloň

Bellova Ves
Bellova Ves

Blahová
Blahová

Blatná na Ostrove
Blatná na Ostrove

Bodíky
Bodíky

Boheľov
Boheľov

Čakany
Čakany

Čenkovce
Čenkovce
Maslovce

Čiližská Radvaň
Čiližská Radvaň

Dobrohošť
Dobrohošť

Dolný Bar
Dolný Bar

Dolný Štál
Dolný Štál
Horný Štál
Tône

Dunajská Streda
Dunajská Streda
Malé Blahovo
Mliečany

Dunajský Klátov
Dunajský Klátov

Gabčíkovo
Gabčíkovo

Holice
Bekefta
Čéfa
Čentöfa
Kostolná Gala
Malá Budafa
Póšfa
Stará Gala
Veľká Budafa

Horná Potôň
Benkova Potôň
Čečínska Potôň
Horná Potôň

Horné Mýto
Horné Mýto

Horný Bar
Horný Bar
Šuľany

Hubice
Hubice

Hviezdoslavov
Hviezdoslavov

Jahodná
Jahodná

Janíky
Búštelek
Dolné Janíky
Horné Janíky

Jurová
Jurová

Kľúčovec
Kľúčovec

Kostoľné Kračany
Amadeho Kračany
Kostolné Kračany
Kynceľove Kračany
Moravské Kračany
Pinkove Kračany

Kraľovičove Kračany
Estreho Kračany
Jastrabie Kračany
Kľučiarove Kračany
Kraľovičove Kračany
Lesné Kračany

Kútniky
Blažov
Heďbeénete
Töböréte

Kvetoslavov
Kvetoslavov

Kyselica
Kyselica

Lehnice
Malý Lég
Masníkovo
Sása
Veľký Lég

Lúč na Ostrove
Malá Lúč
Veľká Lúč

Macov
Macov

Mad
Mad

Malé Dvorníky
Malé Dvorníky

Medveďov
Medveďov

Michal na Ostrove
Michal na Ostrove

Mierovo
Mierovo

Ňárad
Ňárad

Nový Život
Eliášovce
Malý Máger
Tonkovce
Vojtechovce

Ohrady
Ohrady

Okoč
Okoč
Opatovský Sokolec

Oľdza
Oľdza

Orechová Potôň
Dolná Potôň
Orechová Potôň

Padáň
Padáň

Pataš
Pataš

Potônské Lúky
Potônské Lúky

Podvoda
Čenkesfa
Líder Tejed
Pódafa

Rohovce
Rohovce

Sap
Sap

Šamorín
Bučuháza
Čilistov
Kraľovianky
Mliečno
Šamorín

Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove

Topoľníky
Dolné Topoľníky
Horné Topoľníky

Trhová Hradská
Trhová Hradská

Trnávka
Trnávka

Trstená na Ostrove
Trstená na Ostrove

Veľká Paka
Čukárska Paka
Malá Paka
Veľká Paka

Veľké Blahovo
Veľké Blahovo

Veľké Dvorníky
Veľké Dvorníky

Veľký Meder
Ižop
Veľký Meder

Vieska
Blatná Lúka
Poteho Osada
Vieska

Vojka nad Dunajom
Vojka nad Dunajom

Vrakúň
Nekyje na Ostrove
Vrakúň

Vydrany
Vydrany

Zlaté Klasy
Rastice