Okres Púchov – Správa katastra Púchov

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Púchov, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Beluša
Beluša
Hloža-Podhorie

Dohňany
Dohňany
Mostište
Zbora

Dolná Breznica
Dolná Breznica

Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce

Horná Breznica
Horná Breznica

Horovce
Horovce

Kvašov
Kvašov

Lazy pod Makytou
Dubková
Lazy pod Makytou

Lednica
Lednica

Lednické Rovne
Horenice
Hôrka
Lednické Rovne
Medné

Lúky
Lúky

Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou

Mestečko
Mestečko

Mojtín
Mojtín

Nimnica
Nimnica

Púchov
Horné Kočkovce
Hoštiná
Ihrište
Nosice
Púchov
Vieska-Bezdedov

Streženice
Streženice

Visolaje
Visolaje

Vydrná
Vydrná

Záriečie
Záriečie

Zubák
Zubák