Okres Košice okolie – Správa katastra Košice okolie

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Košice okolie, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Bačkovík
Bačkovík

Baška
Baška

Belža
Belža

Beniakovce
Beniakovce

Bidovce
Bidovce

Blažice
Blažice

Bočiar
Bočiar

Bohdanovce
Bohdanovce

Boliarov
Boliarov

Budimír
Budimír

Bukovec
Bukovec

Bunetice
Bunetice

Buzica
Buzica

Cestice
Cestice

Chorváty
Chorváty

Chrastné
Chrastné

Čakanovce
Čakanovce

Čaňa
Čaňa

Čečejovce
Čečejovce

Čizatice
Čizatice

Debraď
Debraď

Drienovec
Drienovec

Družstevná pri Hornáde
Malá Vieska
Tepličany

Ďurďošík
Ďurďošík

Ďurkov
Ďurkov

Dvorníky-Včeláre
Dvorníky
Včeláre

Geča
Geča

Gyňov
Gyňov

Hačava
Hačava

Háj
Háj

Haniska
Haniska

Herľany
Herľany
Žírovce

Hodkovce
Hodkovce

Hosťovce
Hosťovce

Hrašovík
Hrašovík

Hýľov
Hýľov

Janík
Janík

Jasov
Jasov

Kalša
Kalša

Kecerovce
Kecerovské Kostoľany
Kecerovské Pekľany

Kecerovský Lipovec
Kecerovský Lipovec

Kechnec
Kechnec

Kokšov-Baška
Kokšov-Baška

Komárovce
Komárovce

Kostoľany nad Hornádom
Kostoľany nad Hornádom

Košická Belá
Košická Belá
Košické Hámre
Malý Folkmar

Košická Polianka
Košická Polianka

Košické Oľšany
Nižný Olčvár
Vyšný Olčvár

Košický Klečenovec
Košický Klečenovec

Kráľovce
Kráľovce

Kysák
Kysák

Malá Ida
Malá Ida

Malá Lodina
Malá Lodina
Ružín

Medzev
Medzev

Milhosť
Milhosť

Mokrance
Mokrance

Moldava nad Bodvou
Budulov
Moldava nad Bodvou

Mudrovce
Mudrovce

Nižná Hutka
Nižná Hutka

Nižná Kamenica
Nižná Kamenica

Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Nižný Čaj
Nižný Čaj

Nižný Klátov
Nižný Klátov

Nižný Lánec
Nižný Lánec

Nová Polhora
Nová Polhora

Nováčany
Nováčany

Nový Salaš
Nový Salaš

Obišovce
Obišovce

Olšovany
Olšovany

Opátka
Opátka

Opiná
Opiná

Paňovce
Paňovce

Peder
Peder

Perín-Chym
Chym
Perín
Vyšný Lánec

Ploské
Ploské

Poproč
Poproč

Rákoš
Rákoš

Rankovce
Rankovce

Rešica
Rešica


Rozhanovce

Rozhanovce

Rudník
Rudník

Ruskov
Ruskov

Sady nad Torysou
Byster
Zdoba

Seňa
Seňa

Skároš
Skároš

Slančík
Slančík

Slanec
Slanec

Slanská Huta
Slanská Huta

Slanské Nové Mesto
Slanské Nové Mesto

Sokoľ
Sokoľ

Sokoľany
Sokoľany

Svinica
Svinica

Šemša
Šemša

Štós
Štós

Trebejov
Trebejov

Trsťany
Trsťany

Trstenné pri Hornáde
Trstenné pri Hornáde

Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou

Turnianska Nová Ves
Turnianska Nová Ves

Vajkovce
Vajkovce

Valaliky
Valaliky

Veľká Ida
Veľká Ida

Veľká Lodina
Veľká Lodina

Vtáčkovce
Vtáčkovce

Vyšná Hutka
Vyšná Hutka

Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica

Vyšná Myšľa
Vyšná Myšľa

Vyšný Čaj
Vyšný Čaj

Vyšný Klátov
Vyšný Klátov

Vyšný Medzev
Vyšný Medzev

Zádiel
Zádiel

Zlatá Idka
Zlatá Idka

Žarnov
Žarnov

Ždaňa
Ždaňa