Okres Michalovce – Správa katastra Michalovce

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Michalovce, katastrálny odbor

Bajany
Bajany

Bánovce nad Ondavou
Bánovce nad Ondavou

Beša
Beša

Bracovce
Bracovce

Budince
Budince

Budkovce
Budkovce

Čečechov
Čečechov

Čičarovce
Čičarovce

Čierne Pole
Čierne Pole

Drahňov
Drahňov

Dúbravka
Dúbravka

Falkušovce
Falkušovce

Hatalov
Hatalov

Hažín
Hažín

Hnojné
Hnojné

Horovce
Horovce

Iňačovce
Iňačovce

Ižkovce
Ižkovce

Jastrabie pri Michalovciach
Jastrabie pri Michalovciach

Jovsa
Jovsa

Kačanov
Kačanov

Kaluža
Kaluža

Kapušianske Kľačany
Kapušianske Kľačany

Klokočov
Klokočov

Krásnovce
Krásnovce

Krišovská Liesková
Krišovská Liesková

Kustín
Kustín

Lastomír
Lastomír

Laškovce
Laškovce

Lesné
Lesné

Ložín
Ložín

Lúčky
Lúčky

Malčice
Hradištská Moľva
Malčice

Malé Raškovce
Malé Raškovce

Markovce
Markovce

Maťovské Vojkovce
Kapušianske Vojkovce
Maťovce

Michalovce
Michalovce
Močarany
Stráňany
Topoľany
Vrbovec

Moravany
Moravany

Naciná Ves
Naciná Ves

Oborín
Kucany
Oborín

Oreské
Oreské

Palín
Palín

Pavlovce nad Uhom
Pavlovce nad Uhom

Petrikovce
Petrikovce

Petrovce nad Laborocm
Petrovce nad Laborcom

Poruba pod Vihorlatom
Poruba pod Vihorlatom

Pozdišovce
Pozdišovce

Ptrukša
Ptrukša

Pusté Čemerné
Pusté Čemerné

Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou

Ruská
Ruská

Senné
Senné

Slavkovce
Slavkovce

Sliepkovce
Sliepkovce

Staré
Staré

Strážske
Strážske

Stretava
Stretava

Suché
Suché

Šamudovce
Šamudovce

Trhovište
Trhovište

Trnava pri Laborci
Trnava pri Laborci

Tušice
Tušice

Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves

Veľké Kapušany
Veľké Kapušany

Veľké Raškovce
Veľké Raškovce

Veľké Slemence
Veľké Slemence

Vinné
Vinné

Vojany
Vojany

Voľa
Voľa

Vrbnica
Vrbnica

Vysoká nad Uhom
Vysoká nad Uhom

Zalužice
Zalužice

Závadka
Závadka

Zbudza
Zbudza

Zemplínska Široká
Zemplínska Široká

Zemplínske Kopčany
Zemplínske Kopčany

Žbince
Žbince