Katastrálny úrad Nitra

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prevzali príslušné katastrálne odbory v Nitrianskom kraji.

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Nitre a jeho právomoci prevzala Správa katastra Nitra.

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Tel.: 037 654 9389
Fax: 037 653 3797
E-mail: kunr@skgeodesy.sk

Úradné hodiny
Pre verejenosť:
Pondelok 8:00-15:00 Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-12:00
Piatok 8:00-14:00
Podateľňa:
Pondelok 8:00-15:00 Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00 Štvrtok 8:00-15:00 Piatok 8:00-14:00

Prednostka katastrálneho úradu
Ing. Miroslav Koiš

Katastrálny úrad v Nitre na mape

GPS súradnice: 48.30447 N 18.08537 E alebo 48° 18′ 16.092″ N 18° 5′ 7.332″ E

Katastrálny úrad Nitra – príslušné úrady katastra nehnuteľností:

Správa katastra nehnuteľností Komárno
Správa katastra nehnuteľností Levice
Správa katastra nehnuteľností Nitra
Správa katastra nehnuteľností Nové Zámky
Správa katastra nehnuteľností Šaľa
Správa katastra nehnuteľností Topoľčany
Správa katastra nehnuteľností Zlaté Moravce