Správa katastra Topoľčany

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Topoľčany a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor.

Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany

Tel.: 038 281 9501
Fax: 038 532 5223
E-mail: skto@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Topoľčany)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Peter Krajčík

Zoznam katastrálnych území evidovaných na Správe katastra Topoľačny.