Announcement: Správa katastra Nitra

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Nitra a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor.

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Tel.: 037 6549 389 (Štefánikova tr. 69), 037 6512 028 (ulica J. Vuruma1)
Fax: 037 653 3147
E-mail: sknr@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Nitra)

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Nitre a jeho právomoci prevzala Správa katastra Nitra.

Doručovacia adresa je na adrese Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Osobná podateľňa pre odbor katastrálnych konaní a poskytovanie údajov je na adrese J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Overovanie výsledkov geodetických činností a podateľňa pre ostatné činnosti je na adrese Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Tieto informácie si môžete overiť na stránkach Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka správy katastra:
Ing. Miroslav Koiš

Správa katastra Nitra na mape

GPS súradnice: 48.30453 N 18.08541 E alebo 48° 18′ 16.3074″ N 18° 5′ 7.4754″ E

Kataster nehnuteľností v okrese Nitra – Správa katastra Nitra, zoznam katastrálnych území v okrese Nitra.