Správa katastra Šaľa

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Šaľa a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor.

Staničná ul. č. 23, 927 01 Šaľa

Tel.: 031 281 9381
Fax: 031 770 7656
E-mail: sksa@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Šaľa)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Mgr. Zuzana Lenická

Zoznam katastrálnych území v okrese Šaľa evidované na Správe katastra Šaľa.