Okres Zlaté Moravce – Správa katastra Zlaté Moravce

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Zlaté Moravce, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Beladice
Beladice
Čakýň
Malé Chrašťany
Pustý Chotár
Veľké Chrašťany

Choča
Choča

Čaradice
Čaradice

Červený Hrádok
Červený Hrádok

Čierne Kľačany
Čierne Kľačany

Hostie
Hostie
Panský diel

Hošťovce
Hošťovce

Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany

Kostoľany pod Tríbečom
Kostoľany pod Tribečom

Ladice
Ladice

Lovce
Lovce

Machulince
Machulince

Malé Vozokany
Malé Vozokany

Mankovce
Mankovce

Martin nad Žitavou
Martin nad Žitavou

Nemčiňany
Nemčiňany
Rohožnica

Neverice
Neverice

Nevidzany
Nevidzany

Obyce
Obyce

Skýcov
Skýcov

Sľažany
Dolné Sľažany
Horné Sľažany

Slepčany
Slepčany

Tekovské Nemce
Tekovské Nemce

Tesárske Mlyňany
Mlyňany
Tesáre nad Žitavou

Topoľčianky
Topoľčianky

Velčice
Velčice

Veľké Vozokany
Veľké Vozokany

Vieska nad Žitavou
Vieska nad Žitavou

Volkovce
Volkovce
Závada

Zlaté Moravce
Hoňovce
Prílepy
Zlaté Moravce

Zlatno
Zlatno

Žikava
Žikava

Žitavany
Kňažice
Opatovce