Okres Lučenec – Správa katastra Lučenec

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Lučenec, katastrálny odbor.

Ábelová
Ábelová
Madačka
Nedelište

Belina
Belina

Biskupice
Biskupice

Boľkovce
Boľkovce

Budiná
Budiná

Bulhary
Bulhary

Buzitka
Buzitka

Čakanovce
Čakanovce

Čamovce
Čamovce

Divín
Divín

Dobroč
Dobroč

Fiľakovo
Fiľakovo

Fiľakovské Kováče
Fiľakovské Kováče

Gregorova Vieska
Gregorova Vieska

Halič
Halič

Holiša
Holiša

Jelšovec
Jelšovec

Kalonda
Kalonda

Kotmanová
Kotmanová

Lehôtka
Lehôtka

Lentvora
Lentvora

Lipovany
Lipovany

Lovinobaňa
Lovinobaňa
Uderiná

Ľuboreč
Ľuboreč

Lučenec
Lučenec
Opatová

Lupoč
Lupoč

Mašková
Mašková

Mikušovce
Mikušovce

Mučín
Mučín

Mýtna
Mýtna

Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom

Nové Hony
Nové Hony

Panické Dravce
Panické Dravce

Píla
Píla

Pinciná
Pinciná

Pleš
Pleš

Podrečany
Podrečany

Polichno
Polichno

Praha
Praha

Prša
Prša

Radzovce
Radzovce

Rapovce
Rapovce

Ratka
Ratka

Ružiná
Ružína

Stará Halič
Stará Halič

Šávoľ
Šávoľ

Šiatorská Bukovina
Šiatorská Bukovina

Šíd
Šíd

Šurice
Šurice

Točnica
Točnica

Tomášovce
Tomášovce

Trebeľovce
Muľka
Trebeľovce

Trenč
Trenč

Tuhár
Tuhár

Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom

Veľké Dravce
Veľké Dravce
Záložná

Vidiná
Vidiná