Okres Poltár – Správa katastra Poltár

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Poltár, katastrálny odbor.

Breznička
Breznička

Cinobaňa
Cinobaňa
Turičky

České Brezovo
České Brezovo
Vaľkovo

Ďubákovo
Ďubákovo

Hradište
Hradište

Hrnčiarska Ves
Pondelok
Veľká Suchá

Hrnčiarske Zalužany
Hrnčiarske Zalužany

Kalinovo
Hrabovo
Kalinovo

Kokava nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou

Krná
Krná

Málinec
Ipeľský potok
Málinec

Mládzovo
Mládzovo

Ozdín
Bystrička
Ozdín

Poltár
Poltár
Slaná Lehota
Zelené

Rovňany
Rovňany

Selce
Selce

Sušany
Sušany

Šoltýska
Šoltýska

Uhorské
Uhorské

Utekáč
Utekáč

Veľká Ves
Veľká Ves

Zlatno
Zlatno