Okres Rimavská Sobota – Správa katastra Rimavská Sobota

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Rimavská Sobota, katastrálny odbor.

Abovce
Abovce

Babinec
Babinec

Barca
Barca

Bátka
Bátka

Belín
Belín

Blhovce
Blhovce

Bottovo
Bottovo

Budikovany
Budikovany

Cakov
Cakov

Chanava
Chanava

Chrámec
Chrámec

Čerenčany
Čerenčany

Čierny Potok
Čierny Potok

Číž
Čiž

Dolné Zahorany
Dolné Zahorany

Dražice
Dražice

Drienčany
Drienčany
Papča

Drňa
Drňa

Dubno
Dubno

Figa
Figa

Gemerček
Gemerček

Gemerské Dechtáre
Gemerské Dechtáre

Gemerské Michalovce
Gemerské Michalovce

Gemerský Jablonec
Gemerský Jablonec

Gortva
Bizovo
Čenice
Gortva

Hájnačka
Hájnačka

Hňúšťa
Brádno
Hačava
Hňúšťa
Polom

Hodejov
Hodejov

Hodejovec
Hodejovec

Horné Zahorany
Horné Zahorany

Hostice
Hostice

Hostišovce
Hostišovce

Hrachovo
Hrachovo

Hrušovo
Hrušovo
Ostrany
Striežovce

Hubovo
Hubovo

Husiná
Husiná

Ivanice
Ivanice

Janice
Janice

Jesenské
Jesenské

Jestice
Jestice

Kaloša
Kaloša

Kesovce
Dimitrij
Kesovce

Klenovec
Klenovec

Kociha
Kociha

Konrádovce
Konrádovce

Kráľ
Kráľ

Kraskovo
Kraskovo

Krokava
Krokava

Kružno
Kružno

Kyjatice
Kyjatice

Lehota nad Rimavicou
Rimavica
Rimavská Lehota

Lenartovce
Lenartovce

Lenka
Lenka

Lipovec
Lipovec

Lukovištia
Lukovištia

Martinová
Martinová

Neporadza
Neporadza

Nižný Skálnik
Nižná Skálnik

Nová Bašta
Nová Bašta

Orávka
Orávka

Ožďany
Ožďany

Padarovce
Padarovce

Pavlovce
Pavlovce

Petrovce
Petrovce

Poproč
Poproč

Potok
Potok

Radnovce
Radnovce

Rakytník
Rakytník

Ratkovská Lehota
Ratkovská Lehota

Ratkovská Suchá
Ratkovská Suchá

Riečka
Riečka

Rimavská Baňa
Rimavská Baňa

Rimavská Seč
Rimavská Seč

Rimavská Sobota
Bakta
Dúžava
Mojín
Nižná Pokoradz
Rimavská Sobota
Tomášová
Vyšná Pokoradz

Rimavské Brezno
Rimavské Brezno

Rimavské Janovce
Rimavské Janovce

Rimavské Zalužany
Príboj
Rimavské Zalužany

Rovné
Raktovská zdychava
Rovné

Rumince
Rumince

Slizké
Slizké

Stará Bašta
Stará Bašta

Stránska
Stránska

Studená
Studená

Sútor
Sútor

Šimonovce
Šimonovce

Širkovce
Širkovce

Španie Pole
Španie Pole

Štrkovec
Štrkovec

Tachty
Tachty

Teplý Vrch
Teplý vrch

Tisovec
Rimavská Píla
Tisovec

Tomášovce
Tomáčovce

Uzovská Panica
Uzovská Panica

Valice
Nižné Valice

Včelince
Včelince

Večelkov
Večelkov

Veľké Teriakovce
Malé Teriakovce
Veľké Teriakoce
Vrabovce nad Rimavou

Veľký Blh
Nižný Blh
Vyšný Blh

Vieska nad Blhom
Vieska nad Blhom

Vlkyňa
Vlkyňa

Vyšné Valice
Gregorovce
Vyšné Valice

Vyšný Skálnik
Vyšný Skálnik

Zacharovce
Zacharovce

Zádor
Zádor

Žíp
Žíp