Okres Veľký Krtíš – Správa katastra Veľký Krtíš

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Veľký Krtíš, katastrálny odbor.

Obec a katastrálne územie

Balog nad Ipľom
Balog nad Ipľom

Bátorová
Bátorová

Brusník
Brusník

Bušince
Bušince

Chrastince
Chrastince

Chrťany
Chrťany

Čebovce
Čebovce

Čeláre
Čeláre

Čelovce
Čelovce

Červeňany
Červeňany

Dačov Lom
Dolný Dačov Lom
Horný Dačov LOm

Dolinka
Dolinka

Dolná Strehová
Dolná Strehová

Dolné Plachtince
Dolné Plachtince

Dolné Strháre
Dolné Strháre
Selce

Ďurkovce
Ďurkovce

Glabušovce
Glabušovce

Horná Strehová
Horná Strehová

Horné Plachtince
Horné Plachtince

Horné Strháre
Horné Strháre

Hrušov
Hrušov

Ipeľské Predmostie
Ipeľské Predmostie

Kamenné Kosihy
Kamenné Kosihy

Kiarov
Kiarov

Kleňany
Kleňany

Koláre
Koláre

Kosihovce
Kosihovce

Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom

Kováčovce
Kováčovce

Lesenice
Lesenice

Ľuboriečka
Ľuboriečka

Malá Čalomija
Malá Čalomija

Malé Straciny
Malé Straciny

Malé Zlievce
Malé Zlievce

Malý Krtíš
Malý Krtíš

Modrý Kameň
Modrý Kameň

Muľa
Muľa

Nenince
Nenince

Nová Ves
Nová Ves

Obeckov
Obeckov

Olováry
Olováry

Opatovská Nová Ves
Opatovská Nová Ves

Opava
Opava

Pôtor
Pôtor
Žihľava

Pravica
Pravica

Príbelce
Dolné Príbelce
Horné Príbelce

Spečianky
Spečianky

Seľany
Seľany

Senné
Príboj
Senné

Sklabiná
Sklabiná

Slovenské Ďarmoty
Slovenské Ďarmoty

Slovesnské Kľačany
Slovenské Kľačany

Stredné Plachtince
Stredné Plachtince

Sucháň
Sucháň

Suché Brezovo
Suché Brezovo

Širákov
Širákov

Šuľa
Šuľa

Trebušovce
Trebušovce

Veľká Čalomija
Veľká Čalomija

Veľká Ves nad Ipľom
Veľká Ves nad Ipľom

Veľké Straciny
Veľké Straciny

Veľké Zlievce
Veľké Zlievce

Veľký Krtíš
Veľký Krtíš

Veľký Lom
Veľký Lom

Vieska
Vieska

Vinica
Vinica

Vrbovka
Vrbovka

Záhorce
Záhorce

Závada
Závada

Zombor
Zombor

Želovce
Želovce