Okres Stropkov – Správa katastra Stropkov

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Stropkov, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Baňa
Baňa

Breznica
Breznica

Breznička
Breznička

Brusnica
Brusnica

Bukovce
Bukovce

Bystrá
Bystrá

Bžany
Bžany
Valkov

Chotča
Chotča

Duplín
Duplín

Gribov
Gribov

Havaj
Havaj

Jakušovce
Jakušovce

Kolbovce
Kolbovce

Korunková
Korunková

Kožuchovce
Kožuchovce

Krišlovce
Krišlovce

Kručov
Kručov

Krušinec
Krušinec

Lomné
Lomné

Makovce
Makovce

Malá Poľana
Malá Poľana

Miková
Miková

Miňovce
Miňovce

Mrázovce
Mrázovce

Nižná Olšava
Nižná Olšava

Oľšavka
Oľšavka

Potôčky
Potôčky

Potoky
Potoky

Soľník
Soľník

Staškovce
Staškovce

Stropkov
Bokša
Stropkov

Šandal
Šandal

Tisinec
Tisinec

Tokajík
Tokajík

Turany nad Ondavou
Turany nad Ondavou

Varechovce
Varechovce

Veľkrop
Veľkrop

Vislava
Vislava

Vladiča
Driečna
Suchá
Vladiča

Vojtovce
Vojtovce

Výškovce
Výškovce

Vyšná Olšava
Vyšná Olšava

Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec